Føler du at du sitter fast i fortiden?

Sliter du med angst, stress, indre uro, bekymringer?

Sliter du med å sove?

Vil du mestre stress situasjoner, slippe bekymringer om angst anfall?

Vil du gå fra at angsten har kontroll over deg , til å ta kontroll over angsten?

Vil du ha en mer normal hverdag med å senke skuldrene, slappe av, kjenne ro og glede. Få en harmonisk hverdag.

Noen opplever angst for spesifikke ting eller situasjoner, som edderkopper, fly, eller heis, eller de er redd for ulike typer sykdom . Andre opplever frykt når de er ute med venner (sosial angst), eller sliter med en mer generell tilstand av uro og bekymring.Kanskje pga negative hendelser/ traumer fra fortiden. I tillegg har mange lett for å tenke negativt om seg selv og har et lavt selvbilde. Ikke føle seg god nok, verdifull , sammen ligner seg med andre er temaer som går igjen hos veldig mange.

Jeg jobber 1 til 1 og bruker behandlingsmetoder som Hypnoterapi,  Emosjonsfokusert  terapi EFT ( Emotional Freedom Teqnique,  Caoching.

Jeg tilpasser alltid terapien  og  kan hjelpe deg med å forbedre livet ditt på mange forskjellige måter. Mennesker har ulike behov, så det er å finne ut hva som er riktig for deg . Du får lære praktiske mentale verktøy som du kan ta med deg videre i livet ditt.

Ofte stilte spørsmål:

Hvor mange timer det vanlig å gå til?

Som regel  er det  vanlig med minimum 3 -10 behandlinger. Enkelte har behov for flere timer.

Hvor ofte er det vanlig å gå i terapi?

Det vanligste er å gå en dag i uken og etterhvert  hver  14 dag , og oppfølging stime hver mnd hvis nødvendig.

Hva er prisen? Prisen er kr 800,- pr. time.

Kort ventetid

Gratis parkering

Velkommen !