EFT – Teknikken – Enkel og kan brukes av alle!

Målet med EFT kurset er å lære deg et enkelt verktøy som kan brukes av alle, når og hvor som helst, på deg selv når du står i følelse ladede utfordringer i livet ditt. Eller om du har ønske om å prestere bedre.

EFT er basert på en revolusjonerende oppdagelse, som bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi. Det baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energi-flyt.

Ved å banke på spesifikke punkter på kroppen, kan forstyrrelser rettes opp.
Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energi meridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energi flyten gjennom meridian systemet.

EFT (Emotional Freedom Techniques) produserer positive forandringer ved nær sagt alle problemrelaterte følelser, sammen med mange fysiske tilstander. EFT er raskt og effektivt, og enkelt nok til at alle kan lære seg dette.

De fleste energiske ubalanser blir helt eller delvis fjernet i løpet av kort tids praktisering av denne prosessen. Noen tilfeller krever imidlertid en noe lenger behandling.

Her er noen eksempler på tilstander som behandling ved hjelp av EFT har hatt en meget god effekt med:

Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport etc.
Fobier som frykt for høyder, fly, lukkede rom, kjøring etc.
Traumatiske hendelser som fysisk/psykisk mishandling, ulykker etc.
Forstyrrende følelser som depresjon og sinne
Følelser relatert til avhengige mønstre som spising og røyking
Følelser relatert til lette fysiske tilstander.

Pris for hele Kurset er kr 1250.-

Påmelding på tlfnr 41305554 eller mail metashelse@gmail.com
Adressen er Glemmengaten 55 – Fredrikstad – (Hancobygget)

Vi jobber i små grupper og det er plass til max 10 personer, så meld deg på så fort som mulig:-)

har du spørsmål, ta kontakt.

Do you want a more normal everyday life with lowering your shoulders, less stress, relaxing, feeling calm and happy. Have a harmonious everyday life. Be in a good flow.

Get Started

About

Downloads